+46 40 43 12 20 info@itbf.se

Värmeåtervinning

Industri-Teknik Bengt Fridh AB designar och bygger värmeåtervinningssystem, både fristående och sådana som är integrerade med våra ugnar och reningssystem. Vi bygger system för värmeåtervinning där förbränningsluft och/eller processgaser förvärms, anläggningarna kan också byggas för produktion av hetvatten, hetolja och vattenånga.

 

Värmeväxlare

För processgas från en vulkningsprocess där den varma sidan utgörs av rökgaser från efterbrännkammaren där de brännbara beståndsdelarna har oxiderats vid ca 850°C. Processgasflödet om ca 9000 nm3/h värms från ca 50 °C till 465 °C.

 

 


Ångpanna

För värmeåtervinning ur avgaser från reningsanläggning med termisk destruktion, så kallad efterbrännkammare (EBK). Gasflödet är ca 21000 nm3/h med avgastemperaturen ca 1000ºC från EBK:n och ca 300ºC efter pannan. Ångproduktionen är max 12 ton/h vid 41 bar övertryck.

Kontaktuppgifter

Industri-Teknik Bengt Fridh AB
Företagsvägen 16
232 37 Arlöv

Telefon: 040-43 12 20
Epost: info@itbf.se

Jourtelefon
Dygnet runt, året runt
Tel: 0706-81 43 31

Contact

Industri-Teknik Bengt Fridh AB
Företagsvägen 16
232 37 Arlöv
Sweden

Phone: +46 40-43 12 20
Email: info@itbf.se

After-hours phone
24 hours, All year
cell phone: +46 706-81 43 31

sv_SESwedish