+46 40 43 12 20 info@itbf.se

    Projekt

 

         Inalum Indonesien                                  Nytt APS-System                                                                                                      2019

 

         Ar Packaging Flexibles                            Brännarbyte på tryckpress                                                                                     2019

 

         Kemira VP Fabriken                                 Uppdatering av brännarutrustning på steamrefomern                                    2019

 

         Alcoa Mosjön                                            Uppdatering av APS-System                                                                                   2019      

 

         Metso Minelrals                                        Brännarsystem TATA Steel Indien                                                                         2018  

         

         Norcarb Engineered                                 Lågkallorigas Brännarsystem P90                                                                         2018

                 Carbons AB

 

         Westerlins Hetgas                                    Brännarsystem för varmluftsaggregat                                                                  2018

 

         SEKAB Ö-Vik                                              Avgasångpanna till EBK                                                                                            2017

 

         Cortus Stockholm                                    2 st  Hetgasaggregat för syntgasproduktion                                                         2017

 

         Södra näs Vimmerby                               Stödbrännare 1 MW Biogas                                                                                     2017

 

         E.on LFC Malmö                                       Byte av brännare med styrning EO 5 120 MW                                                       2016 

 

         Gelita Stidsvig                                          Ombyggnad BMS-system samt Låg NOx brännare                                               2016

 

         Pågens Malmö                                           Ombyggnad av BMS-system bageriugn                                                                2016

 

         E.on Utklippan Malmö                               Byte av brännare med styrning EO 5 160 MW                                                    2016

 

         Akzo Nobel Chile                                       Uppdatering av BMS-system för vätgasförbränning                                           2015

 

         Paroc Hässleholm                                      Konvertering av brännarsystem från olja till gasol                                             2015

 

         Arlövs Sockerbruk                                      Byte av styrsystem till ABB 800 med godkända brännarblock                          2015

 

        Varbergs Krematiorium                              Byte av styrsystem till Siemens PCS 7 med godkända brännarblock               2015

Outotec Inom LKAB´s projekt i Gällivare att konvertera till Kulsinterverk till från EO5 till LNG har vi installerat 4 nya brännarlansar för Naturgas och EO5 inklusive armatursträckor och brännarstyrningar med säkerhets-PLC. 2014
Foseco Torknings- och förvärmningsutrustning för Foseco legeringsskänkar. Gaseldad brännarutrustning med taktstyrning och exakt temperaturreglering, förvärmningstemperatur upp till ca 1250 C. 2014
Eon Heleneholmsverket, Malmö. Byte av BMS, armatur och kvotövervakningssystem på 6 st 30 MW brännare panna 12. 2014
Outotec 30 st brännarsystem för kulsinterverk i Kina. Våra egna brännarlansar designade för Koksgas, 4 MW per brännare. Brännarsystem med armatursträckor för gas och primärtluft. Operatorspanel och kopplingslådor för var brännare placerade i ATEX zon. Flamövervakning med UV-cell och tändning med högenergignist med pneumatisk retraction. 2013
Outotec 34 st brännarsystem för kulsinterverk i Iran. Våra egna brännarlansar designade för 2 bränslen, Naturgas och Diesel olja, 3 MW per brännare. 2013
Eon Heleneholmsverket, Malmö. Byte av BMS, armatur och kvotövervakningssystem på 6 st 30 MW brännare panna 10. 2013
Outotec GmbH 36 st brännarsystem med armatursträckor för kulsinteugn. 3 MW per styck, naturgas. Anläggningen finns i Ryssland och byggd enligt EN746 och Gost samt enligt ATEX direktivet. 2012-13
Cryo/AGA Ombyggnad av fackla LNG-terminalen i Nynäshamn. Komplettering med nya armaturer, styrning och säkerhet. Elektrisk gnist och ny kontinuerlig pilotbrännare. 2012-13
Uvån Skänkvärmare, 600 kW, naturgas för Brasilien 2012
Studsvik Nuclear Konvertering av HA-ugn från EO1 till LNG. Brännarbyte, nya armaturer och styrning, 2 st 2 MW brännare. 2012
Boliden Rännskär Skänkvärmare för Kaldougn. Bränsle EO1, 2 MW, pulseldad för att uppnå mycket god temperaturjämnvikt. 2011
Studsvik Nuclear Pyrolysanläggning för Uran-kontaminerat avfall från Uran bränslefabriker. Avfallet innehåller Uranpartiklar som man önskar återvinna. Avfallet lastas batch-vis i ett pyrolyskärl och förgasas. Pyrolysgas förbränns i en efterbrännkammare, passerar en avgaspanna för produktion av processånga och för fjärrvärmeproduktion. Därefter renas rökgaserna i ett påsfilter, en våtscrubber med demister och ett kolfilter. Ur askan i pyrolyskärlet kan Uran återvinnas. 2011
Bona Kemi Katalytisk reningsanläggning för processgaser. Kapasitet 500 nm3/h 2010
Stockholm gas Mobil fackla för infasning av LNG i Stockholm gasnät. Kapacitet ca 25 MW. 2010
Studsvik Nuclear Destruktion av radioaktivt aktivt kol. Kolet mals till ett fint pulver (d90<100 my) och förbränns tillsammans med EO1 alternativt Naturgas i en destruktionsugn med efterbrännkammare. Ett reningssystem med pås-, kalk- och kolfilter renar rökgaser från partiklar. 2010
Outotec GmbH 40 st brännarsystem med armatursträckor och kopplingslådor, 4,2 MW per st. 14 st brännare för CO-gas, 22 st för TAR olja, 4 st Dual fuelbrännare. Brännarna avsedda för kulsinterverk i Indien. 2009
SCA
Munksund
2 st tändbrännare för oljebrännare, 120 kW per st, gasol. 2009
Trelleborg Rubore Konvertering från EO1 till gasol för 2 st Efterbrännkammare, 1 st hetoljepanna, 1 st varmvattenpanna. 2009
Skansen Byte av brännare samt modernisering av system på bageriugn på Skansen Solliden. 2 brännare 85 kW för stadsgas. 2009
SSAB
Luleå
Vagnugn för torkning av gjutna detaljer, 600ºC. 6 st takmonterade taktstyrda brännare för koksgas. 2009
Trelleborg Rubore
Kalmar
Destruktionsanläggning för processluft från Vulkaniseringspress. Efterbrännkammare för 9000 nm3/h, 850ºC vid 2 sekunder, Gasolbrännare 1,5 MW. VVX för inkommande processluft, VVX för förvärmning av hetolja till process, VVX för förvärmning av värmesystem, Hetoljepanna 500 kW. 2009
Outotec GmbH 32 st brännarsystem för Kulsinterugn i Kina. Brännare med armatursträckor. 5,3 MW per brännare avsedda för eldning med Koksgas. 2008
UHT 2 st brännarsystem med arm för förvärmning av gjutlådor. 1 st brännarsystem för rotterugn. 2008
Hästkrematorium
Munka-Lungby
Kremeringsanläggning för häst, 800 kg. 3 st naturgasbrännare i ugn, 1 st naturgasbrännare i EBK. Kylsteg med vatten, multicyklon och påsfilter. 2007
Lackeringsanläggningar
Bredäng
2 system, Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare 2007
Uddeholm Technology Brasilien 2 st brännarsystem för förvärmning av gjutformar. 1 st brännarsystem för roterugn. 2007
Studsvik Nuclear Brännarsystem och hanteringssystem för kontaminerad turbinolja 2007
Lekebergs smådjurskremering Kremeringsanläggning för smådjur, 200 kg batch. 2 st oljebrännare i ugn 1 st oljebrännare i EBK. Kylsteg med vatten, multicyklon och påsfilter 2007
Lackeringsanläggningar Karlstad 5 system, Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare 2007
ITT Flygt
Emmaboda
Skänkvärmare, traverserande, höj/sänkbar samt vridbar 2007
Lackeringsanläggningar Malmö Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare 2007
Trelleborg Rubore
Kalmar
Kapacitetshöjning destruktionsanläggning, förlängning av EBK 2007
SEKAB
Örnsköldsvik
Byte av avgaspanna för destruktionsanläggning 2006-07
Ovako Steel
Hofors
Gasblandningsstation, blandgasol och luft blandas till värmevärde 5 kWh/nm3, 7,5 MW. Utrustning försedd med fackla 2006
Ovako Steel
Hofors
2 st kammarugnar, 4ton, 1210ºC, taktstyrda 2006

Kontaktuppgifter

Industri-Teknik Bengt Fridh AB
Företagsvägen 16
232 37 Arlöv

Telefon: 040-43 12 20
Epost: info@itbf.se

Jourtelefon
Dygnet runt, året runt
Tel: 0706-81 43 31

Contact

Industri-Teknik Bengt Fridh AB
Företagsvägen 16
232 37 Arlöv
Sweden

Phone: +46 40-43 12 20
Email: info@itbf.se

 After-hour phone
 24 hours, All year                                                                                                                                                         Cell phone: +46 706-81 43 31

sv_SESwedish