+46 40 43 12 20 info@itbf.se

2024 Projekt

Sinosteel, Grand Union Angang

28 brännare inkl flamövervakning och tändare

2023 Projekt

VA-Syd Ellinge, Sverige

Gasledningar och dylikt

Uvån Brasilien

Hydro, uppdatering APS

Zhaofeng, Kina

Kompletta brännarpaket, 26 st

Algeriet

Kompletta brännarpaket, 30 st

Perstorp

Brännarsystem

2022 Projekt

Fujian Long steel, Kina

Kina, kompletta brännarpaket, 18 st

Metso Outotec Group, Oman

Kompletta brännarpaket

Nanjing Jinjiang, Kina,

Kompletta brännarpaket, 28 st

Jianlong Zilin, Kina

Kompletta brännarpaket, 30 st

Adven Kvarntorp, Sverige

Nytt styrskåp

Metso Outotec Group, NMDC Ltd Indien

Kompletta brännarpaket, 24 st

Pågen, Malmö

Byte av brännarstyrning

Metso Outotec Group, Qian, Kina

Kompletta brännarpaket, 28 st

2021 Projekt

Maa Steel, Kina

Kompletta brännarpaket, 26 st

Guangxi Shenlong, Kina

Kompletta brännarpaket, 24 st

3M, Sverige

Uppgradering, säkerhet och styrskåp

Kunming iron & steel, Kina

Kompletta brännarpaket, 18 st

LKAB

Komplett kanalbrännarsystem

Bara mineraler, Sverige

Uppdatering av torkugn

Outotec Xi Chang, Kina

22 st brännare med stativ och dysar

Bangtuo, Kina

Kompletta brännarpaket, 28 st

Zeeco Utklippan

Gas- och olje-armatur samt BMS-system

Zhonggang Binhai, Kina

Kompletta brännarpaket, 32 st

Yuxi, Kina

Kompletta brännarpaket, 28 st

2020 Projekt

Harrin AB, Sverige

Pilotbrännare, armatur och styrskåp

Nantong, Kina

Kompletta brännarpaket, 22 st

Sekab, Sverige

Flertalet brännare för olika typer av bränseln samt tillhörande kringutrustning, EBK och ångpanna

Danogips, Sverige

Ombyggnad av tändstift och byte av brännare

Hydro, APS

Ombyggnad och uppdatering av brännare

2019 Projekt

Alcoa Mosjön

Uppdatering av APS-System  

Kemira VP Fabriken

Uppdatering av brännarutrustning på steamrefomern

Ar Packaging Flexibles

Brännarbyte på tryckpress 

Inalum Indonesien

Nytt APS-System

Kemira VP Fabriken

Kemira VP, naturgasarmatur, ventgasarmatur

2018 Projekt

Westerlins Hetgas

Brännarsystem för varmluftsaggregat

Norcarb Engineered

Lågkallorigas Brännarsystem P90   

Metso Minelrals

Brännarsystem TATA Steel Indien 

2017 Projekt

Södra näs Vimmerby

Stödbrännare 1 MW Biogas

Cortus Stockholm

2 st  Hetgasaggregat för syntgasproduktion

SEKAB Ö-Vik

Avgasångpanna till EBK 

2016 Projekt

E.on Utklippan Malmö

Byte av brännare med styrning EO 5 160 MW

Pågens Malmö

Ombyggnad av BMS-system bageriugn 

Gelita Stidsvig

Ombyggnad BMS-system samt Låg NOx brännare  

E.on LFC Malmö

Byte av brännare med styrning EO 5 120 MW

2015 Projekt

Varbergs Krematiorium

Byte av styrsystem till Siemens PCS 7 med godkända brännarblock.

Arlövs Sockerbruk

Byte av styrsystem till ABB 800 med godkända brännarblock

Paroc Hässleholm

Konvertering av brännarsystem från olja till gasol  

Akzo Nobel Chile

Uppdatering av BMS-system för vätgasförbränning

2014 Projekt

Eon

Heleneholmsverket, Malmö. Byte av BMS, armatur och kvotövervakningssystem på 6 st 30 MW brännare panna 12.

Foseco

Torknings- och förvärmningsutrustning för Foseco legeringsskänkar. Gaseldad brännarutrustning med taktstyrning och exakt temperaturreglering, förvärmningstemperatur upp till ca 1250 C.

Outotec

Inom LKAB´s projekt i Gällivare att konvertera till Kulsinterverk till från EO5 till LNG har vi installerat 4 nya brännarlansar för Naturgas och EO5 inklusive armatursträckor och brännarstyrningar med säkerhets-PLC.

2013 Projekt

Eon

Heleneholmsverket, Malmö. Byte av BMS, armatur och kvotövervakningssystem på 6 st 30 MW brännare panna 10.

Outotec

34 st brännarsystem för kulsinterverk i Iran. Våra egna brännarlansar designade för 2 bränslen, Naturgas och Diesel olja, 3 MW per brännare.

Outotec

30 st brännarsystem för kulsinterverk i Kina. Våra egna brännarlansar designade för Koksgas, 4 MW per brännare. Brännarsystem med armatursträckor för gas och primärtluft. Operatorspanel och kopplingslådor för var brännare placerade i ATEX zon. Flamövervakning med UV-cell och tändning med högenergignist med pneumatisk retraction.

2012 Projekt

Studsvik Nuclear

Konvertering av HA-ugn från EO1 till LNG. Brännarbyte, nya armaturer och styrning, 2 st 2 MW brännare.

Uvån

Skänkvärmare, 600 kW, naturgas för Brasilien.

Cryo/AGA

Ombyggnad av fackla LNG-terminalen i Nynäshamn. Komplettering med nya armaturer, styrning och säkerhet. Elektrisk gnist och ny kontinuerlig pilotbrännare.

Outotec GmbH

36 st brännarsystem med armatursträckor för kulsinteugn. 3 MW per styck, naturgas. Anläggningen finns i Ryssland och byggd enligt EN746 och Gost samt enligt ATEX direktivet.

2011 Projekt

Studsvik Nuclear

Pyrolysanläggning för Uran-kontaminerat avfall från Uran bränslefabriker. Avfallet innehåller Uranpartiklar som man önskar återvinna. Avfallet lastas batch-vis i ett pyrolyskärl och förgasas. Pyrolysgas förbränns i en efterbrännkammare, passerar en avgaspanna för produktion av processånga och för fjärrvärmeproduktion. Därefter renas rökgaserna i ett påsfilter, en våtscrubber med demister och ett kolfilter. Ur askan i pyrolyskärlet kan Uran återvinnas.

Boliden Rönnskär

Skänkvärmare för Kaldougn. Bränsle EO1, 2 MW, pulseldad för att uppnå mycket god temperaturjämnvikt.

2010 Projekt

Studsvik Nuclear

Destruktion av radioaktivt aktivt kol. Kolet mals till ett fint pulver (d90<100 my) och förbränns tillsammans med EO1 alternativt Naturgas i en destruktionsugn med efterbrännkammare. Ett reningssystem med pås-, kalk- och kolfilter renar rökgaser från partiklar.

Stockholm gas

Mobil fackla för infasning av LNG i Stockholm gasnät. Kapacitet ca 25 MW.

Bona Kemi

Katalytisk reningsanläggning för processgaser. Kapacitet 500 nm3/h

2009 Projekt

SCA Munksund

2 st tändbrännare för oljebrännare, 120 kW per st, gasol.

Outotec GmbH

40 st brännarsystem med armatursträckor och kopplingslådor, 4,2 MW per st. 14 st brännare för CO-gas, 22 st för TAR olja, 4 st Dual fuelbrännare. Brännarna avsedda för kulsinterverk i Indien.

Trelleborg Rubore Kalmar

Destruktionsanläggning för processluft från Vulkaniseringspress. Efterbrännkammare för 9000 nm3/h, 850ºC vid 2 sekunder, Gasolbrännare 1,5 MW. VVX för inkommande processluft, VVX för förvärmning av hetolja till process, VVX för förvärmning av värmesystem, Hetoljepanna 500 kW.

SSAB Luleå

Vagnugn för torkning av gjutna detaljer, 600ºC. 6 st takmonterade taktstyrda brännare för koksgas.

Skansen

Byte av brännare samt modernisering av system på bageriugn på Skansen Solliden. 2 brännare 85 kW för stadsgas.

Trelleborg Rubore

Konvertering från EO1 till gasol för 2 st Efterbrännkammare, 1 st hetoljepanna, 1 st varmvattenpanna.

2008 Projekt

UHT

2 st brännarsystem med arm för förvärmning av gjutlådor. 1 st brännarsystem för rotterugn.

Outotec GmbH

32 st brännarsystem för Kulsinterugn i Kina. Brännare med armatursträckor. 5,3 MW per brännare avsedda för eldning med Koksgas.

2007 Projekt

Lekebergs smådjurskremering

Kremeringsanläggning för smådjur, 200 kg batch. 2 st oljebrännare i ugn 1 st oljebrännare i EBK. Kylsteg med vatten, multicyklon och påsfilter

Studsvik Nuclear

Brännarsystem och hanteringssystem för kontaminerad turbinolja

Uddeholm Technology Brasilien

2 st brännarsystem för förvärmning av gjutformar. 1 st brännarsystem för roterugn

Lackeringsanläggningar Bredäng

2 system, Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare

Trelleborg Rubore Kalmar

Kapacitetshöjning destruktionsanläggning, förlängning av EBK

Lackeringsanläggningar Malmö

Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare

Lackeringsanläggningar Karlstad

5 system, Varmluftsaggregat för sprutbox, Kanalbrännare

ITT Flygt Emmaboda

Skänkvärmare, traverserande, höj/sänkbar samt vridbar

Hästkrematorium Munka-Lungby

Kremeringsanläggning för häst, 800 kg. 3 st naturgasbrännare i ugn, 1 st naturgasbrännare i EBK. Kylsteg med vatten, multicyklon och påsfilter.

2006 Projekt

Ovako Steel Hofors - 2006

Gasblandningsstation, blandgasol och luft blandas till värmevärde 5 kWh/nm3, 7,5 MW. Utrustning försedd med fackla.

Ovako Steel Hofors - 2006

2 st kammarugnar, 4ton, 1210ºC, taktstyrda

SEKAB Örnsköldsvik 2006-2007

Byte av avgaspanna för  destruktionsanläggning

sv_SESwedish