+46 40 43 12 20 info@itbf.se

Om det inte finns standardlösningar

Våra systemlösningar sker i nära dialog med kunden. Utifrån rådande och överenskomna förutsättningar tar vi fram en lösning som är säker, hållbar och ekonomisk. För oss finns inga standardlösningar. Vi betraktar varje projekt som unikt. I slutändan handlar det om att skräddarsy varje anläggning för att uppfylla de processtekniska krav kunden har, ha en låg driftkostnad med hög verkningsgrad samt att vara miljövänlig.

Kontaktuppgifter

Industri-Teknik Bengt Fridh AB
Företagsvägen 16
232 37 Arlöv

Telefon: 040-43 12 20
Epost: info@itbf.se

Jourtelefon
Dygnet runt, året runt
Tel: 0706-81 43 31

Contact

Industri-Teknik Bengt Fridh AB
Företagsvägen 16
232 37 Arlöv
Sweden

Phone: +46 40-43 12 20
Email: info@itbf.se

 After-hour phone
 24 hours, All year                                                                                                                                                         Cell phone: +46 706-81 43 31

Brännare med armatur för restgaser …

Brännare med armatur för restgaser, t.ex. gaser med höga vätehalter, koksgaser och rötgas. Dessa gaser innehåller ofta även tyngre kolväten, kondenserbara gaser och är mättade med vattenånga. Kännetecknande är att gassammansättningen varierar under drift. Dessa applikationer ställer höga krav på brännare och armatur för att upprätthålla rätt förbränningsförhållande så att låga emissioner av miljöskadliga ämnen erhålls under alla driftsituationer. Systemen kan även byggas för kombinationseldning av restvätskor som tjära etc.

Lågaktivt radioaktivt avfall förbränns …

Lågaktivt radioaktivt avfall förbränns i en termisk destruktionsanläggning med omfattande filtersystem för att samla upp stoft som skickas för slutförvar. Denna anläggning har kompletterats med brännare för turbinolja och aktivt kol som är svagt radioaktiva. För att kunna styra den termiska destruktionen används dieselolja som stödbränsle.

H2 förbränning referenser

EKA Chemicals                               USA                 2 st. ångpannor

EKA Chemicals Alby                      Sverige            2 st. torkar/2 st. ångpannor

EKA Chemicals Mo i rana             Norge              2 st. ångpannor

Norsk järnverk kW                        Norge               Genomskjutningsugn

EKA Chemicals                               Brasilien           2 st. ångpannor

EKA Chemicals                               Chile                  2 st. ångpannor

Akzo Nobel Sundsvall                   Sverige              1 st. ångpanna

Akzo Nobel Sundsvall                   Sverige             Hetgasaggregat

EKA Chemicals                                USA                  Hetgasaggregat

Akzo Nobel Skoghall                      Sverige             Ångpanna

Tetra Pak                                         Sverige             Väte/syrgas Limbrännare

 

 

sv_SESwedish