+46 40 43 12 20 info@itbf.se

GDPR – POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna policy omfattar Industri-Teknik Bengt Fridh AB.

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen

Kontaktuppgifter för information eller klagomål är:

Industri-Teknik Bengt Fridh AB, org.nr 556162-6671, Företagsvägen 16 232 37 Arlöv, med telefon 040-43 12 20.

Industri-Teknik Bengt Fridh AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Industri-Teknik Bengt Fridh AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling.

Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Industri-Teknik Bengt Fridh AB räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Om Industri-Teknik Bengt Fridh AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige att dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ber vi dig maila oss på info@itbf.se.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

sv_SESwedish