+46 40 43 12 20 info@itbf.se

Nyheter 2018

Metso Minerals

 

Ett väldigt stort projekt under 2018/2019 var Tata Steel Indien.
Vi levererade 30 st brännarsystem för kulsinterverk.

Koksgas och tjärolja som bränsle, 4,1 – 5,85 och 7,3 MW effekt per brännare.
Komplett med PLC-baserat BMS och säkerhetssystem.

Nyheter 2018

Norcarb Engineered Carbons AB

 

2018 utförde vi en ny brännarinstallation på Norcarb Engineerd Carbons AB ute i oljehamnen i Malmö. På bilden syns Gasinloppet och i bakgrunden syns lufthuset.

38 MW prossesgas.

 

 

Nyheter 2018

Bara Mineraler

 

2018 fick vi en order utav Bara Mineraler på nytt Gas- och säkerhetssystem på bandugnen.
12 st brännare för värmebehandling utav jordmassor gjordes också.