+46 40 43 12 20 info@itbf.se

APS – Aluminium Preheating System

 

Förvärmningssystem för aluminiumceller ITAB APS

Ett av de största problemen i samband med förvärmning av Prebake och Söderberg celler har varit att hålla en jämn och säker eldningssekvens i cellerna. Detta och en konstant övervakning, samt justering av brännarna under eldningssekvensen, har ibland blivit onödigt kostsamt.

Industri-Teknik har efter omsorgsfulla studier och omfattande tester kommit fram till en lösning, APS, som kommer att undanröja alla problem i anknytning till fövärmningen av aluminiumceller. Systemet är, i jämförelse med andra, lätt att använda och specialanpassat för det här ändamålet, samt har en låg bränslekonsumtion och en låg förvärvskostnad.

 

Vagnen består av två avdelningar med en gassäker vägg mellan dem. En av avdelningarna innehåller det elektriska kopplingsskåpet med reglerinstrumenten som krävs för att kunna köra systemet, programverk, pulseldningssystem och en dator som reglerar och övervakar eldningssekvensen. I den andra avdelningen är den del av armatursträckan, som kommer att minska trycket till en acceptabel nivå för resten av systemet (150 mbar), placerad.

Systemet kan levereras med eller utan gasförångare, kapacitet 50/100 kg/h. Ventilerna som regleras av brännarens pulsreglerenhet är placerade i kärror av rostfritt stål som är lätta att flytta. Det är här som gasen och förbränningsluften styrs och regleras.

 

Brännaren och dess utformning har omsorgsfullt testats för att uppnå maximal kapacitet. Tillsammans med pulseldningssystemet är det möjligt att få en jämn och säker eldning och cirkulation i cellen.

Den keramiska dysen har en utloppsvinkel på 90 grader. Förbränningsluften tillhandahålls antingen av tryckluft, vilket innebär att ingen fläkt behövs, eller av en fläkt. Brännarens storlek och kapacitet kan naturligtvis specialanpassas till varje enskilt projekt.

Panelen bör placeras så nära cellen som möjligt. Den är utrustad med larm och indikeringspanel för brännarreglering och med sex indikatorer, en för varje mätpunkt. Dessa värden överförs via kabel (RS-485) till datorn, som kommer att jämföra och överföra det högsta värdet till programregulatorn.

Systemets kärna är datorn och den automatiska/puls brännarregleringen. Detta är samlat på en plats för att göra systemet lätt att arbeta med och att övervaka. Med hjälp av ett antal bilder på bildskärmen kommer Ni att kunna styra, övervaka och ändra eldningssekvensen. I ”Processbilden” kommer Ni bl a kunna se nuvarande temperatur, högsta temperatur, börvärden, larm och vilka ventiler som är öppna samt i vilken fas brännaren pulserar i. Programmet kommer att logga och skapa en rapport som senare kan användas för olika ändamål. Programmet registrerar även alla eventuella stopp och hold under det att eldningssekvensen körs. Det kommer att automatiskt kompensera för alla eventuella stopp under de senare faserna av eldningssekvensen om Ni har valt sluttid som förinställning på uppvärmningssekvensen.

 

APS – Aluminium Preheating System

 

Förvärmningssystem för aluminiumceller ITAB APS

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Industri-Teknik Bengt Fridh AB
Företagsvägen 16
232 37 Arlöv

Telefon: 040-43 12 20
Epost: info@itbf.se

Jourtelefon
Dygnet runt, året runt
Tel: 0706-81 43 31

Contact

Industri-Teknik Bengt Fridh AB
Företagsvägen 16
232 37 Arlöv
Sweden

Phone: +46 40-43 12 20
Email: info@itbf.se

After-hours phone
24 hours, All year
cell phone: +46 706-81 43 31

sv_SESwedish