+46 40 43 12 20 info@itbf.se

Nyheter 2018

Metso Minerals

 

Ett väldigt stort projekt under 2018 var Tata Steel Indien.                                                                                                                                                Vi levererade 30 st brännarsystem för kulsinterverk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Koksgas och kokstjära som bränsle, 4,1 – 5,85 och 7,3 MW effekt per brännare.                                                                                                      Komplett med PLC-baserat BMS och säkerhetssystem. 

Nyheter 2018

Norcarb Engineered Carbons AB

 

2018 utförde vi en ny brännarinstallation på Norcarb Engineerd Carbons AB ute i oljehamnen i Malmö. På bilden syns Gasinloppet och i bakgrunden syns lufthuset.

38 MW prossesgas.

 

 

Nyheter 2018

Bara Mineraler

 

2018 fick vi en order utav Bara Mineraler på nytt Gas- och säkerhetssystem på bandugnen.                                                                                  12 st brännare för värmebehandling utav jordmassor gjordes också.

Nyheter

2018-12

56 st Gasstationer för koksgas till Outotec för uppförande i Kina

 

2018-10

Vi kommer att ställa ut på ovanstående mässa i Kanada

2018-05
Nu har vi publicerat vår nya hemsida.

2018-03

Orion Engineered Carbons. Ny brännare för restgas/naturgas 38 MW (38 000 Nm3/h restgas)

2018-02

Outotec Gmbh. 56 st gasstationer för koksgas DN 100

2018-01

Pump och pyrolys. Nytt styrsystem för pyrolysugn

2017-04

SEKAB. Byte av avgasångpanna samt nytt brännarstyrsystem ABB 500

2017-03

Cortus energy. 2 st hetgas aggregat för tork resp pyrolys

2017-02

Höganäs AB. Ny make up gasbrännare för torkutrustning 4MW

2017-01

Södra näs. Ny biogasbrännare med styrning

2016-05

E.on LFC. 8 st nya tjock oljebrännare med piloter samt styrsystem 8*15,6 MW

2016-04

Gelita Sweden AB. Ombyggnad brännarsystem till låg Nox förbränning samt nytt styrsystem ABB 500

2016-03

Pågen Malmö. Nytt brännarsystem med styrning för skorplinje

2016-02

Orion Engineered Carbons. Nya gasarmatur sträckor med styrning torkanläggning

2016-01

E.on Utklippan. Nytt brännarsystem för EO5 inkl styrning EO5 4*42 MW

2015-02
Danisco Sugar i Arlöv. Ny brännarstyrning för 3 st ångpannor baserade på ABB nya brännarblock. Baserat på ABB 800 säkerhets-PLC.

2015-01
Akzo Nobel, Chile. Ny brännarsäkerhetssystem och armaturer för en vätgaseldad ångpanna.

2015-01
Akzo, Alby. Uppdatering av säkerhetssystem samt kapacitetshöjning och armaturer till vätgaseldad ångpanna.

2015-01
Alufluor, Helsingborg. Konvertering till Naturgas. Nytt säkerhetssystem, BMS samt armatur.

2014-10
Paroc, Hässleholm. System för skäggbrännare till ränna för smält sten, LPG and syrgas.

2014-10
Farina, Lilla Harrie. Ny skorsten för rostugn. Ombyggnad av rostugn brännkammare för utjämning av temperatur i brännkammare.

2014-07
Pågen, Malmö. Uppdatering av brännarsystem på bageriugn för att uppfylla dagens regleverk. Ombyggnad brännare för elektronisk gas/luft kvot, nya BMS-system samt el- och säkerhatsskåp.

Industri-Teknik Bengt Fridh AB har fått nytt förtroende att levererabrännarsystem för två projekt till Outotec GmbH kulsinterugnar med slutdestination Iran respektive Kina. Totalt ordervärde är drygt 3 700 000 EUR.

Industri-Teknik Bengt Fridh AB har fått order på 34 st brännare av Outotec som skall bygga ett kulsinterverik i Iran. Brännarna eldas med Naturgas och Diesel olja, brännareffekt är 3,8 MW per styck. Leverans skall ske i januari 2014. Ordervärde 760 000 EUR.

För ett nytt kulsinterverk som skall byggas i Bautou, Kina har Industri-Teknik Bengt Fridh AB fått en order på 30 st brännarsystem med en effekt på 4 MW för var brännare. Bränsle är Koksgas, vilket är en fuktmättad gas med högt väteinnehåll och lågt värmevärde, 4 kWh/nm3. Till detta kommer armatursträckor samt luftarmatur till var brännare. Var brännare har en högenergi elektrisk tändare och UV-cell för flamövervakning. Sekundärlufttemperaturen är 900-1000 ºC och brännarnas reglerområde 1:10. För varje brännarsystem placeras ett styrskåp för signaler från all instrumentering och kommunikation med ett DCS-system. All utrustning är placerad i ATEX-klassat område. Ordervärde är 2 950 000 EUR med leverans skall ske i april 2014.

Brännarsystemen är utvecklade och designade av Industri-Teknik Bengt Fridh AB och tillverkningen sker i egna verkstäder, mekanisk, rörsystem, el-och styr samt eldfast. Brännarsystemen prefabriceras som färdiga enheter och testas före leverans.

Dessa projekt stärker ytterligare vår position som leverantör av brännarsystem för specialapplikationer, hårt anpassade till termiska processer inom stål- och malmindustrin internationellt.

Industri-Teknik Bengt Fridh AB har tidigare levererat liknande utrustningar till Kina, Indien och Ryssland. Vid dessa leveranser har bränslet varit Koksgas, Naturgas, CO-gas och Tar-olja.

Järnmalmspelletering, kulsinterverk, är en process för att agglomerera mycket finkornig järnmalm. Järnmalmen pelleteras till en sfärisk produkt med en diameter av ca 1 cm. Råpelletsen har låg fasthet och måste därför härdas (indurated). Härdningen uppnås genom bränning i en oxiderande atmosfär vid temperaturer av ca 1300 °C. Pelletsen matas genom ugnen på ett band och sintras i en 60 m varm zon.

almö